JAVASCRIPT BASIC
LATEST

Các kiểu dữ liệu trong Javascript (kiểu cơ bản đủ dùng)

Trong bài này codehow sẽ cung cấp danh sách các kiểu dữ liệu trong Javascript, qua đó bạn sẽ biết được một số kiểu dữ liệu thường dùng nhất.

Dù trong thực tế hay trong lập trình thì đều có các kiểu dữ liệu. Ví dụ, bạn muốn đựng nước thì phải lấy cái xô hoặc cái thau, bạn muốn đựng lửa thì phải sử dụng vật làm bằng sắt ... Trong lập trình cũng vậy, có nhiều kiểu dữ liệu đa dạng, phong phú, đủ để đáp ứng nhu cầu lưu trữ cho các bài toán thực tế.

Trước khi bắt đầu thì chúng ta hãy tìm hiểu một chút khái niệm đã nhé.

Kiểu dữ liệu trong Javascript là gì?

Hiểu nôm na thì kiểu dữ liệu trong javascript là tập hợp những loại dữ liệu khác nhau được lưu trữ trên máy tính. Chúng ta có các kiểu như: Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu mảng, kiểu boolean ... Mỗi kiểu đều có độ dài khác nhau, nên tùy vào nhu cầu mà ta chọn cho phù hợp.

Ví dụ, nếu bạn muốn lưu trữ tên của sinh viên thì phải dùng kiểu chuỗi, lưu trữ cho năm sinh thì dùng kiểu number, lưu trữ danh sách các sinh viên thì phải dùng kiểu mảng. Quá đơn giản phải không các bạn? Bây giờ ta sẽ đi sâu vào từng kiểu nhé.

Lưu ý: Mình sẽ không trình bày độ dài của các kiểu dữ liệu, mà chỉ giải thích thật đơn giản cho các bạn dễ hiểu thôi nhé.

Danh sách các kiểu dữ liệu trong javascript

Lưu ý: Khi bạn gán dữ liệu cho một biến thì biến đó sẽ tự động chuyển đổi thành kiểu dữ liệu tương ứng. Điều này không giống như các ngôn ngữ cấp cao C, C++, C#.

1. Kiểu number - số

Number chính là kiểu số, có thể là số nguyên, số âm, số thực .. tất cả đều được tóm gọn lại thành kiểu number.

Ví dụ
var age = 20; // Kiểu số nguyên
var sumary = 20.5; Kiểu số thực có dấu chấm động

2. Kiểu string - chuỗi

Kiểu string dùng để chứa dữ liệu dạng text. Ta phải sử dụng cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép để bao quanh chuỗi. Trường hợp trong chuỗi có ký tự đặc biệt thì ta phải dùng thêm ký hiệu \ đặt đằng trước ký tự đặc biệt đó.

Ví dụ
var domain = "https://codehow.net"; // Dùng cặp dấu nháy kéo
var domain = 'https://codehow.net'; // Dùng cặp dấu nháy đơn

3. Kiểu boolean

Đây là kiểu đặc biệt, nó chỉ có hai giá trị là TRUE hoặc FALSE.

 • TRUE => 1
 • FALSE => 0
Ví dụ
var flag = true;
var checked = false;

4. Kiểu null và undefined

Không giống như các ngôn ngữ khác, trong javascript thì null cũng là một kiểu dữ liệu.

var age = null;

underfined cũng là một kiểu dữ liệu:

var age = underfined;

Về ý nghĩa thì cả hai kiểu này đều cho thấy biến đó không có giá trị nào cả, nhưng về tính chất sâu xa hơn thì chúng khác nhau:

null === undefined  // false
null == undefined  // true
null === null    // true
null == null     // true

Nếu bạn gọi đến một biến chưa được khai báo thì biến đó có giá trị là undefined.

5. Kiểu Symboy

Symboy là một kiểu dữ liệu mới được tích hợp vòa ES6. Nó sẽ tạo ra một giá trị nguyên thủy và duy nhất. Vì vậy, chúng ta thường dùng trong trường hợp muốn tạo ra hai giá trị khác nhau hoàn toàn.

// Hai symboy tạo ra như nhau
let Sym1 = Symbol("Sym")
let Sym2 = Symbol("Sym")

// Nhưng khi so sánh thì khác nhau

console.log(Sym1 === Sym2) // returns "false"

Trên là bảng danh sách các kiểu dữ liệu trong Javascript. Bài này mình dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Lệnh console.log trong Javascript

Lệnh console.log trong Javascript

Nếu bạn là dân lập trình và đang sử dụng Javascript thì chắc chắn là…

Lệnh confirm trong Javascript

Lệnh confirm trong Javascript

Trước khi bắt đầu tìm hiểu kiến thức JS nâng cao thì bạn ...

Khai báo biến trong Javascript bằng từ khóa var và let

Khai báo biến trong Javascript bằng từ khóa var và let

Biến là một khái niệm trừu tượng, nó là kiến thức ...

Javascript là gì? Javascript có khả năng gì?

Javascript là gì? Javascript có khả năng gì?

Ngôn ngữ Javascript phát triển rất mạnh trong những năm gần đây, nhất là ...

Tích hợp Javascript vào Website

Tích hợp Javascript vào Website

Bước đầu tiên để học Javascript là bạn hãy tự mình cài đặt một chương…

Lệnh Alert trong Javascript

Lệnh Alert trong Javascript

Đúng ra bài này codehow sẽ nói về khái niệm biến, nhưng để tiện cho…

Top