LATEST

Sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội

Trong bài viết này, codehow sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội. Đây là một bài toán khá nổi tiếng, vậy làm thế nào để giải nó bằng cách sử dụng đệ quy thì bài viết này sẽ trả lời cho bạn nhé.

Trước khi đi vào thuật toán giải bài toán, chúng ta cần hiểu bài toán Hà Nội là gì? Và tính chất của nó đã nhé.

Bài toán tháp Hà Nội là gì?

Từ lâu thì bài toán tháp Hà Nội đã làm khó biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Bởi để thành thạo được quy luật giải của nó không phải ai cũng có thể làm được. Công việc đơn giản của nó là dịch chuyển các đĩa từ cột này sang cột kia mà thôi.

Trò chơi bao gồm các đĩa với kích thước khác nhau, tùy vào độ khó của bài toán sẽ có bao nhiêu chiếc đĩa. Mỗi đĩa được đục một lỗ tròn ở giữa và nằm xuyên giữa ba cái cột. Ban đầu các đĩa này được xếp vào một cột theo hình nón, nghĩa là đĩa to nằm dưới, dĩa nhỏ nằm trên.

bai23 01 png

Yêu cầu làm sao để di chuyển các đĩa từ cột này sang cột khác mà tuân theo quy luật dưới đây:

 • Chỉ có ba cột để di chuyển (như hình trên).
 • Chỉ di chuyển duy nhất một đĩa trên cùng mỗi lần.
 • Đĩa nhỏ hơn phải đặt trên đĩa lớn lơn, không được đặt ngược lại.

Ý tưởng giải bài toán tháp Hà Nội bằng đệ quy

Quy luật trò chơi ta đã có, dựa vào đó ta sẽ áp dụng đệ quy để giải bài toán này.

Đầu tiên chúng ta cần quan tâm đến số đĩa N, cột A, cột B, cột C. Nhiệm vụ của chúng ta lúc này là chuyển N lần sao cho số đĩa ở cột A sang hết cột C và cột B là cột tạm thời.

bai23 02 png

Thuật toán:

 • Nếu chúng ta có cách chuyển N - 1 từ cột A sang cột B. Khi đó ta chuyển đĩa N từ cột A sang thằng cột C, sau đó chuyển N - 1 từ cột B sang cột C.
 • Giải thuật sẽ không gọi đệ quy nếu chỉ còn một đĩa duy nhất. Khi đó nó chuyển thằng từ cột A sang cột C luôn mà không cần thông qua B.
 • Độ phức tạp của thuật toán là 2n - 1 (lần dịch chuyển).

Bây giơ chúng ta sẽ áp dụng thuật toán vào việc viết chương trình giải bài toán tháp Hà Nội nhé.

Giải bài toán tháp Hà Nội sử dụng đệ quy trong C / C++

Dựa vào ý tưởng ở phần hai, mình có giải thuật để giải bài toán tháp Hà Nội dưới đây. Các bạn xem qua sau đó mình sẽ giải thích ngay bên dưới nhé.

void move(int n,char A,char B,char C)
 {
   if(n==1){
    cout<<A<<" ==> "<<C<<"\n";// nếu n = 1 thì dịch chuyển từ A -> C
   }
   else {    
    // Nếu n > 1 thì thực hiện lần lượt các bước
    move(n - 1, A, C, B); // 1. Dịch chuyển n-1 đĩa từ A -> B
    cout<<A<<" ==> "<<C<<"\n"; // 2. Dịch chuyển đĩa thứ n từ A -> C
    move(n - 1, B, A, C); // 3. Dịch chuyển n-1 đĩa từ B -> C
   }
 }

Giải thích:

 • Nếu n == 1 thì chúng ta chỉ cần chuyển thằng đĩa từ cột A sang cột C.
 • Nếu n > 1, thì chúng ta cần thực hiện ba giai đoạn.
  • Chuyển n - 1 đĩa từ cột A sang cột B -> move(n-1, A, B, C).
  • Chuyển đĩa còn lại (đĩa n) từ cột A sang thằng cột C.
  • Chuyển n - 1 đĩa từ cột B sang cột C -> move(n-1, B, A, C).

Giả sử mình có n = 3 (số đĩa bằng 3) thì số lần thực hiện bằng 23 - 1 = 7 (lần).

bai23 03 png

Dưới đây là hai chương trình sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội mình đã viết. Chương trình được viết bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++, các bạn có thể tham khảo nhé.

Chương trình C:

#include <stdio.h>

void move(int n,char A,char B,char C)
 {
   if(n==1){
    printf("%c ==> %c\n",A,C);// nếu n = 1 thì dịch chuyển từ A -> C
   }
   else {    
    //// Nếu n > 1 thì thực hiện lần lượt các bước
    move(n - 1, A, C, B); // 1. Dịch chuyển n-1 đĩa từ A -> B
    printf("%c ==> %c\n",A,C); //2. Dịch chuyển đĩa thứ n từ A -> C
    move(n - 1, B, A, C); // 3. Dịch chuyển n-1 đĩa từ B -> C
   }
 }


int main() {
 int n;
 printf("\nNhập vào số đĩa N mà bạn muốn tìm cách giải: ");
 scanf("%d", &n);
 printf("Thứ tự dịch chuyển các vị trí A B C là: \n");
 move(n, 'A', 'B', 'C');
 
 printf("\n---------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại codehow.net");
}

Chương trình C++:

#include <iostream>
using namespace std;
 
void move(int n,char A,char B,char C)
 {
   if(n==1){
    cout<<A<<" ==> "<<C<<"\n";// nếu n = 1 thì dịch chuyển từ A -> C
   }
   else {    
    //// Nếu n > 1 thì thực hiện lần lượt các bước
    move(n - 1, A, C, B); // 1. Dịch chuyển n-1 đĩa từ A -> B
    cout<<A<<" ==> "<<C<<"\n"; //2. Dịch chuyển đĩa thứ n từ A -> C
    move(n - 1, B, A, C); // 3. Dịch chuyển n-1 đĩa từ B -> C
   }
 }
 
int main() {
 int n;
 cout<<endl<<"Nhập vào số đĩa N mà bạn muốn tìm cách giải: ";
 cin>>n;
 cout<<"Thứ tự dịch chuyển các vị trí A B C là: \n";
 move(n, 'A', 'B', 'C');
  
 cout<<"\n------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại codehow.net";
}

Kết quả:

bai23 04 png

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau thực hiện chương trình sử dụng đệ quy để giải bài toán tháp Hà Nội trong C / C++. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Danh sách liên kết (Linked List) là gì? Các loại danh sách liên kết

Danh sách liên kết (Linked List) là gì? Các loại danh sách liên kết

Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion) trong C / C++

Đệ quy tương hỗ (Mutual Recursion) trong C / C++

Đệ quy lồng (Nested Recursion) trong C / C++

Đệ quy lồng (Nested Recursion) trong C / C++

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion) trong C / C++

Đệ quy đa tuyến (Exponential Recursion) trong C / C++

Đệ quy nhị phân (Binary Recursion) trong C / C++

Đệ quy nhị phân (Binary Recursion) trong C / C++

Đệ quy đuôi (Tail Recursion) trong C / C++

Đệ quy đuôi (Tail Recursion) trong C / C++

Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion) trong C / C++

Đệ quy tuyến tính (Linear Recursion) trong C / C++

Hàm đệ quy là gì? Các loại hàm đệ quy trong C / C++

Hàm đệ quy là gì? Các loại hàm đệ quy trong C / C++

Thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C / C++

Thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C / C++

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C / C++

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nhị phần (Binary Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm nhị phần (Binary Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C / C++

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C / C++

Thuật toán kiểm tra năm nhuận trong C / C++

Thuật toán kiểm tra năm nhuận trong C / C++

Thuật toán kiểm tra số chẵn lẻ trong C / C++

Thuật toán kiểm tra số chẵn lẻ trong C / C++

Thuật toán tính lũy thừa trong C / C++

Thuật toán tính lũy thừa trong C / C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C / C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C / C++

Top